baner
zagreb airport

1024x768 891 odrzan sastanak civilnih zrakoplovnih vlasti republike kosovo i hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Članovi Vijeća i vodstvo Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održali su u sjedištu Agencije dana 07. 11. 2017. godine radni sastanak s izaslanstvom Civilnih zrakoplovnih vlasti Republike Kosovo. Izaslanstvo Civilnih zrakoplovnih vlasti Republike Kosovo predvodio je predsjedavajući Nadzornog odbora Samet Dalipi.

Sudionici sastanka razgovarali su, između ostalog, o jačanju suradnje na području nadzora i sigurnosti zračnog prometa između dviju država, te implementaciji međunarodne zrakoplovne regulative.

Inače, formalni okvir za suradnju civilnih zrakoplovnih vlasti Kosova i HACZ uspostavljen je 8. prosinca 2010. potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju.