baner
zagreb airport

ccaa logo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizira AME obuku za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine, a koja će se održati 01. i 02.12.2017.

Obuka koja će se održati u petak, 01.12.2017. namijenjena je isključivo zrakoplovno-medicinskim ispitivačima koji su certificirani od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HR.AME).

Na obuku koja će se održati u subotu, 02.12.2017. pozvani su svi zrakoplovno-medicinski ispitivači (AME), doktori medicine i ostali zainteresirani čije su aktivnosti vezane uz civilno zrakoplovstvo i/ili zrakoplovnu medicinu.

PRIJAVU treba poslati putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije do 17.11.2017.

Prijava polaznika treba sadržavati puno ime i prezime, titulu i kontakt e-mail, te instituciju i državu iz koje dolaze.

Za hrvatske liječnike potreban nam je i OIB (ili JMBG) radi upisa bodova u registar HLK.

Ukoliko imate PITANJA koja biste posebno htjeli raspraviti na navedenoj radionici, molimo vas da to navedete u prijavi.

Rasporede radionica:

01.12.2017.

 

 

 

 

RASPORED/ THE AGENDA VRIJEME/ TIME

NASLOV / TITLE

NAPOMENE / REMARKS

13:00 16:00

Samo za Class 3 AME

Specifično radno okruženje kontrolora zračnog prometa

– prezentacija

obilazak HKZP - Oblasna Kontrola i Toranj

razgovor sa kontrolorima zračnog prometa

HKZP

Prijev

 

 

 

VRIJEME/ TIME

NASLOV / TITLE

NAPOMENE / REMARKS

17:00 – 17:45

Nesukladnosti u zadnjoj godini, i interne HR smjernice;

Nacionalni/EU propisi izmjene/najave; EMPIC-EAP- MED

CCAA, Ul.grada Vukovara 284, Zagreb, Poslovni centar ALMERIA, Objekt D-3. kat – UČIONICA

17:45 – 18:00

STANKA ZA KAVU

18:00 – 20:00

LAPL Aero-medical assessment/certificate

Oftalmološki pregled – zahtjevi/standard

Smanjenje zdravstvene sposobnosti

CCAA, Ul.grada Vukovara 284, Zagreb, Poslovni centar ALMERIA, Objekt

02.12.2017.

 

 

VRIJEME/ TIME

NASLOV / TITLE

NAPOMENE / REMARKS

09:30

Uvod i pozdravni govor

CCAA

09:35 – 10:30

Komunikacijske vještine: Verbalna komunikacija; Neverbalna komunikacija; Prepreke za uspješnu komunikaciju; Vještine uspješne komunikacije s pojedincem; Samootkrivanje; Asertivnost.

Doc.dr.sc. Nenad Vertovšek

10:30 – 11:30

AME procjena mentalnog statusa na inicijalnom i redovnom pregledu

Martina Elez, dr.med., spec. med.rada i športa

Petra Goršić, prof.psihologije

11:30 – 12:30

Stres i upravljanje stresom kod kontrolora zračnog prometa

Anita Đuretić Bartolović, ATCOs, HKZP

12:30 13:30

Pauza za ručak

13:30 – 14:15

Poremećaji budnosti i spavanja – klinički i ergonomski aspekt

Prim.dr.sc. Danilo Hodoba, dr.med., spec. psihijatar

14:15 – 15:00

Procjena kardio-vaskularnih rizika u zrakoplovnog osoblja i kardiološka dijagnostika

Dr.sc.Mladen Jukić, dr.med., spec. int.med., kardiolog

15:00 – 16:00

Lijekovi i zrakoplovno-medicinska nesposobnost

Ljiljana Belošević, dr.med., spec. med.rada i športa

16:00 17:00

Novosti, aktivnosti i projekti - HACZ, EASA, međunarodne organizacije vezane za zrakoplovnu medicine (CMOForum Meetings, EASA MEG, EASA Medical Workshops, ICASM...)

Plan zrakoplovno-medicinskih skupova u 2018.

Pitanja i odgovori

CCAA