baner
zagreb airport

 

ccaa logo Objavio: HACZ

 


U sklopu projekta suradnje s Eurocontrolom 30. i 31. kolovoza 2017. u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održati će se radionica vezana uz Eurocontrol-ov Alat za analizu rizika (RAT - Risk Analysis Tool). Alat za analizu rizika (RAT) je metodologija koja se koristi za klasifikaciju događaja povezanih sa sigurnošću u području ATM-a. Metodologija analizira dvije vrste događaja - operativne i ATM specifične (tehničke) događaje .

 

Za operativne događaje, izloženost riziku se analizira uzimajući u obzir ozbiljnost događaja i njegovo uzastopno ponovljanje ili vjerojatnost takvih događaja. Ozbiljnost događaja određena je rizikom kolizije (postignutoj separaciji i brzini zatvaranja), te kontrolom nad događajem od strane kontrolora leta.

 

Za ATM specifične (tehničke) događaje, težina i ukupna vjerojatnost ponavljanja određuje se na temelju kombinacije kriterija (kao što su usluge pružanja usluga i modovi neuspjeha sustava).

 

RAT nije alat za ublažavanje rizika već omogućava analizu jednog događaja kako bi se razumjela uloga svih faktora u njemu, a zatim se događaj pozicionira u kontekst s drugim događajima.

 

Glavne teme radionice:

 

- prezentacija RAT metodologije,
- prezentacija Eurocontrol eTOKAI (RAT alata),
- Nacionalni tokovi sigurnosnih podataka - Tko radi što?,
- Opći primjeri RAT bodovanja ( rasprava i pitanja),
- Regulativa vezana uz plan performansi,
- Nacionalni primjeri RAT bodovanja (rasprava i pitanja),
- Kodiranje i kvaliteta godišnjeg predloška sažetka (AST - Annual Summary Template ).