baner
zagreb airport

PulaGlavaRazvoj aerodroma je od vitalne važnosti za prometni sustav Republike Hrvatske. Aerodromi imaju značajan utjecaj na razvoj gospodarstva, a osobito turizma u Republici Hrvatskoj, te raduje svaki uspjeh, bilo da je riječ o povećanju dužine uzletno sletne staze, rekonstrukciji terminala, instalaciji nove opreme,privlačenjunovihzračnih prijevoznika ili kao danas, uspjeh pri uspostavi zahtijevanih europskih standarda.Europska komisija je 12. veljače 2014. donijela Uredbu (EU) br. 139/2014 o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s aerodromima.

Predmetna Uredba primjenjiva je na osam aerodroma u Republici Hrvatskoj: Zagreb, Osijek, Pula, Rijeka-Krk, Zadar, Split, Brač i Dubrovnik. Svi navedeni aerodromi obvezni su, u skladu sa predmetnom Uredbom, do kraja 2017. Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo dokazati udovoljavanje primjenjivim zahtjevima i od nje ishoditi Svjedodžbe za infrastrukturu i Svjedodžbu za operatora aerodroma.
Svjedodžbom za infrastrukturu potvrđuje se da fizičke karakteristike aerodroma udovoljavaju infrastrukturnim zahtjevima, a Svjedodžbom operatora aerodroma da tijelo koje upravlja aerodromom ima jasno definiran sustav upravljanja, odgovornosti, uspostavljene procese i postupke, svu potrebnu opremu i drugo, kako bi se operacije na aerodromu odvijale na siguran način.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je već tijekom 2014. pokrenula niz aktivnosti koje kontinuirano provodi do danas kako bi operatorima aerodroma omogućila lakši i brži proces udovoljavanja zahtjevima EU Uredbe te kako bi omogućila pravovremeno izdavanje Svjedodžbi. U sklopu tih aktivnosti održan je niz osposobljavanja i radionica koje su uključivale zaposlenike aerodroma, održan je niz konzultacijskih sastanaka, te je već početkom 2015. godine sa svim aerodromima usuglašen plan konverzije.
Aerodrom Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je dokazao ispunjavanje uvjeta i ishodio Svjedodžbu za infrastrukturu na čemu čestitamo svim radnicima i Upravi.Ovom prilikom želimo zahvaliti i na iznimno dobroj suradnji tijekom zahtjevnog procesa dokazivanja udovoljavanju svim zahtjevima. Sada predstoji dokazivanje ispunjavanja uvjeta za Svjedodžbu operatora, te se nadamo da će aerodrom Pula u najskorije vrijeme ispuniti i taj dio svojih obveza.Pred ostalim aerodromima i Hrvatskomagencijomza civilno zrakoplovstvo je intenzivan period aktivnosti kako bi se do kraja godineposao završio na vrijeme. U tome smislu računamo na punu suradnju svih aerodroma.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo želi da ovaj dobar primjer aerodroma Pula, bude poticaj drugim aerodromima da ubrzaju aktivnosti dokazivanja udovoljavanja uvjetima za izdavanje Svjedodžbikako bi ispunili svoje obveze do propisanog roka.